Naudoto automobilio pirkėjo teisės

Motorinės transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartis

Motorinių transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartims taikomi specialūs reikalavimai lyginant su kitos rūšies pirkimo-pardavimo sutartims. Šio tipo sutartis reglamentuoja specialios teisės normos, t.y. LR civilinio kodekso 6.341 straipsnis ir Valstybinės kelių trasporto inspekcijos viršininko įsakymas dėl motorinės transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje privalomų nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos trūkumus. Be motorinę transporto priemonę identifikuojančių duomenų kaip gamybinė markė, komercinis pavadinimas, identifikavimo numeris motorinės transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje turi būti nurodoma rida, techninės apžiūros galiojmas, savininkui žinomi eismo ir kiti įvykiai, kuriuose dalyvavo transporto priemonė.

Pažymėtina, kad nuo 2015 metų lapkričio 1 dienos motorinės transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje turi būti nurodomi stabdžių sistemos trūkumai, vairo mechanizmo ir pakabos elementų trūkumai, apšvietimo ir šviesos signalizavimo įtaisų trūkumai, vairuotojo ir keleivių saugos sistemų trūkumai ir dujų išmetimo sistemos trūkumai.

 

Pagal VĮ Regitra internetiniame puslapyje siūlomą pasinaudoti transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties formą trūkumai nurodomi pažymint varnele prie trūkumų grupės. Toks trūkumų žymėjimas yra dviprasmiškas dėl savo neapibrėžtumo. Atitinkamai, kyla klausimas kokia trūkumų apimtis yra pakankama, kad ją būtų privaloma nurodyti sutartyje. Parduodant naudotą transporto priemonę visos sistemos gali turėti funkcionavimo nuokrypių lyginant su nauja transporto priemone. Esant natūraliam sistemų nusidėvėjimui, tikėtina, kad jos nefunkcionuos kaip naujos. Atkreiptinas dėmesys, kad naudotos transporto priemonės gedimai dažnai yra sąlygojami natūralaus nusidėvėjimo, todėl jie gali būti formaliai priskiriami prie trūkumų, kurie atsirado dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo. Paprastai tokios situacijos galimos kada naudotos transporto priemonės rida yra ne vienas šimtas tūkstančių kilometrų ir dėl detalių natūralaus nusidėvėjimo jas tenka keisti. Tiksliai neapibrėžiant detalės nusidėvėjimas gali būti laikomas trūkumu, leidžia tiek pirkėjui, tiek pardavėjui dviprasmiškai vertinti trūkumo sąvoką.

Motorinės transporto priemonės pardavėjo pareigos

Esant pirkimo-pardavimo teisiniam santykiams, pirkėjas ir pardavėjas įgyja atitinkamas teises ir pareigas. Šiuo atveju reikia nustatyti kokios yra pardavėjo, kuris nėra verslininkas, bei atidaus ir rūpestingo pirkėjo pareigos. Viena pagrindinių pardavėjo pareigų yra garantuoti parduodamo daikto tinkamumą (garantija pagal įstatymą). Vertinant ar tinkama transporto priemone naudotis pagal paskirtį reikia atsižvelgti į daikto kokybę ir naudingumą, t.y. ar jis nebuvo patekęs į avariją, buvo reguliariai prižiūrimas, laiku keičiamos kokybiškos detalės ir tvarkomi gedimai. Atkreiptinas dėmesys į transporto priemonės mechanizmų tinkamą veikimą ar kitus žymius defektus. Pagal bendrą taisyklę pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie atsirado iki daikto perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daikto perdavimo. Ši pareiga gali skirtis priklausomai nuo to ar tai pardavėjo verslas, ar daiktą parduoda fizinis asmuo nevykdantis verslo. Kai naudotą transporto priemonę parduoda neprofesionalus pardavėjas, pirkėjas prisiima riziką dėl netinkamos kokybės daikto.

Motorinės transporto priemonės pirkėjo pareigos

Tuo tarpu pirkėjo pareiga yra elgtis rūpestingai ir atsargiai, t.y. prieš mokėdamas ar prieš priimdamas daiktus juos patikrinti. Pirkdamas naudotą transporto priemonę pirkėjas prisiima didesnę riziką, nes jai taikomi skirtingi kokybės ir garantijos reikalavimai. Paprastai nustatomas didelis nerūpestingumas kada transporto priemonės trūkumai akivaizdūs ir pirkėjas jų nepastebi prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. Išimtinais atvejai atsižvelgiant į aplinkybes, pirkėjas gali būti pripažintas nerūpestingu (neatsargiu), kai naudotos transporto priemonės trūkumai nėra labai akivaizdžiai pastebimi, tačiau dėl jo specifiškumo galėjo būti nustatyti prieš sudarant sutartį. Remiantis teismų praktika, atidus ir rūpestingas pirkėjas prieš sudarydamas naudotos transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį turėtų kreiptis į specialistus dėl automobilio būklės įvertinimo, bet neapsiriboti jo apžiūra. Šios pareigos tinkamas vykdymas svarbus vertinant ar pirkėjas žinojo arba negalėjo nežinoti apie tai, jog daiktai neatitinka sutarties ar įprastų reikalavimų.